Opsigelse og fraflytning

Her kan du finde information om, hvordan du opsiger din bolig, og hvordan du skal forholde dig, når du fraflytter. Vi anbefaler, at du læser denne information grundigt, inden du opsiger din bolig.

 

Hvordan opsiger jeg min bolig?

keyboard_arrow_right

For at opsige din bolig skal du udfylde en opsigelsesblanket. Opsigelsesblanketten finder du længere nede på denne side som et link til penneo.com, hvor du udfylder den elektronisk og underskriver med dit MitId. Bemærk at opsigelsen først er gældende, når du har modtaget en bekræftelse fra KBS.

Hvilken fraflytnings- og ophørsdato skal jeg vælge?
Når du udfylder opsigelsen, skal du vælge to datoer; fraflytnings- og ophørsdato.
Ophørsdatoen er den dato, hvor dit lejemål ophører og du ikke længere hæfter for husleje. Man har altid en opsigelsesperiode på tre måneder, gældende fra den først kommende 1. eller 15. i måneden. Dvs. at hvis du f.eks. sender os din opsigelsesblanket d. 3. januar, så vil du kunne opsige din bolig med ophør tidligst d. 15. april - tre måneder efter d. 15. januar.

Fraflytningsdatoen er den dato, hvor du fraflytter din bolig – altså den dato hvor boligen skal stå tom og rengjort. Fraflytningsdatoen skal senest være 2 uger før ophørsdatoen. Derudover skal fraflytningsdatoen være enten d. 1. eller d. 15. i måneden. Dvs. at hvis din bolig har ophør d. 15. april, så skal du senest fraflytte d. 1. april.

Hvad hvis jeg flytter ud længe før min ophørsdato?
Hvis du flytter ud tidligere end de obligatoriske 2 uger før din ophørsdato, så vil KBS forsøge at genudleje din bolig med indflytning 2 uger efter, at du er fraflyttet. Hvis din bolig f.eks. har ophør d. 15. april, men du allerede flytter ud d. 1. februar, så vil boligen blive forsøgt genudlejet fra den 15. februar. Lykkes det, vil du kun hæfte for husleje, indtil den nye beboer flytter ind.

Hvad hvis jeg slet ikke flytter ind?
Hvis du ønsker at opsige kontrakten på en bolig, som du endnu ikke er flyttet ind i, så skal du stadig sende en opsigelsesblanket til Kollegieboligselskabet. Som fraflytningsdato vælger du bare den dato, hvor du skulle være flyttet ind. KBS vil efterfølgende forsøge at genudleje boligen fra indflytningsdatoen. Det er vigtigt, at du angiver i opsigelsesblankettens fremvisningsfelt, at du ikke ønsker at flytte ind. 
Opsigelsesbestemmelserne for din bolig er også beskrevet i din lejekontrakts §2

Hvad sker der ved fraflytning?

keyboard_arrow_right

Når du fraflytter din bolig, skal kollegiets varmemester afholde et fraflytningssyn i din bolig. Dette bliver gjort for at registrere eventuelle fejl og mangler i boligen, som skal udbedres, inden en ny lejer kan flytte ind. Fraflytningssynet kan tidligst foregå på din fraflytningsdato, og du vil senest en uge før synet modtage en skriftlig indkaldelse via mail. Det er ikke muligt at ønske et specielt tidspunkt for synet eller ændre den dato, hvor synet er planlagt til.

Ved fraflytningssynet
Boligen skal afleveres rengjort ved synet. Der henvises til din afdelings vedligeholdelsesreglement, som du kan finde beskrevet under den relevante afdeling. Derudover skal alle møbler, der er registreret i boligen, være tilstede i boligen. Nøgler og vaskekort skal afleveres til varmemesteren ved synet. 
Er boligen ikke klargjort til synet, så vil eventuel rengøring, nye nøgler eller andre mangler blive udbedret på din regning. Omkostningerne vil blive fratrukket dit depositum.

Synsrapport og fraflytningsopgørelse
Ved synet udfærdiger varmemesteren en elektronisk synsrapport, og sender den til dig på mail indenfor 14 dage efter synet. Herpå fremgår de fejl og mangler, der skal udbedres i din bolig. De priser på arbejdet, der fremgår af synsrapporten, er kun estimater, da det ikke på forhånd er fuldstændig sikkert, hvor meget arbejdet i din bolig vil komme til at koste. De endelige omkostninger vil fremgå af din fraflytningsopgørelse. Den modtager du omkring 2-3 uger efter din ophørsdato.

Jeg kan ikke deltage i synet
Vi anbefaler altid, at man deltager i synet, men er det ikke muligt, så har du to muligheder. Du kan vælge at aflevere dine nøgler hos varmesteren eller på KBS' kontor inden synet. Put gerne dine nøgler i en konvolut med dit navn og din adresse. Alternativt kan du få en anden til at deltage i synet på dine vegne. Alt, du skal gøre, er at skrive en fuldmagt til personen og bede personen medbringe gyldigt billed-ID og dine nøgler til synet. 

Hvis du bor i bofællesskab med flere toiletter, skal du give varmemesteren besked på, hvilket toilet du har benyttet dig af. Det gør du ved at skrive en henvendelse på MinSide inden afholdelse af fraflytningssyn.

Jeg flytter internt
Hvis du flytter internt mellem KBS' kollegier, så kan du få en ekstra dag til at flytte. Dit fraflytningssyn vil altså tidligst kunne foregå den førstkommende hverdag efter din fraflytningsdato. Når du sender din opsigelse, må du meget gerne angive, at du flytter internt.

Digital fuldmagt

keyboard_arrow_right

Ved fraflytning kan det være nødvendigt for os at få en fuldmagt fra dig. Det kan f.eks. være tilfældet, hvis du ikke selv kan deltage i dit fraflytningssyn eller selv kan aflevere dine nøgler. I disse situationer skal vi bruge en fuldmagt, så en anden person kan stå i dit sted.

For at gøre det nemmere for dig, har vi lavet en digital fuldmagt, som du kan udfylde og underskrive nedenfor, så vi får besked med det samme om, hvem der kommer i stedet for dig. Husk at personen skal medbringe et gyldigt billede-id.

Udfyld og send digital fuldmagt

Rengøring

keyboard_arrow_right

I forbindelse med fraflytning skal du gøre din lejlighed ren. Husk, at jo bedre stand du afleverer lejligheden i, jo lavere bliver din flytteafregning! Mangelfuld rengøring, som vi efterfølgende skal udbedre, medfører en højere regning.

For at sikre, at du får rengjort din bolig bedst muligt, er der to vejledende tjeklister, som du kan gøre brug af. Alt efter om du bor i en bolig med eget bad og køkken eller delebolig, skal du nemlig være særlig opmærksom på, hvilke områder der skal rengøres.

Bolig med eget bad og køkken

Tjekliste for rengøring af bolig med eget bad og køkken

Delebolig

Tjekliste for rengøring af delebolig

OBS! Vær opmærksom på at standen af dit lejemål altid vurderes ved fraflytningssynet. Det kan derfor være en god idé at gøre rent tæt på fraflytningssynet, da der ikke vil blive taget højde for skidt m.m., der er opstået, efter du har gjort rent og inden synet. Hvis du gør hovedrent længe inden fraflytningssynet, kan det derfor være en god idé at lave et touch-up kort tid inden selve synet.

Maling

keyboard_arrow_right

Kollegieboligselskabet fraråder, at du selv maler lejligheden. Du risikerer, at din indsats ikke lever op til kravene ved syn, hvorefter boligen bliver malet igen på din regning. Vi anvender professionelle malere og har dermed en kvalitetssikring af arbejdet.

Vælger du at male selv, skal den følgende beskrivelse følges.

Maling af vægge og lofter i værelser skal udføres håndværksmæssigt korrekt i henhold til vedligeholdelsesreglementet for dit kollegium. I vedligeholdelsesreglementet kan du muligvis også finde farven og glansen for den maling, du skal bruge. Hvis overmaling sker med en anden malingstype og/eller farve, kan det medføre ekstra omkostninger for lejer til istandsættelse ved fraflytning. Døre, vinduer og fodpaneler samt andet træværk må ikke males, medmindre der laves en aftale med varmemester.


Du kan finde vedligeholdelsesreglementet under din afdeling.


Hvordan gør jeg?
Fremgangsmåden er i hovedregel som følger:


• Afrensning:
Stearin, klister efter klæbebånd m.v. skal afrenses/fjernes. Vægge og lofter gives en lettere afvaskning med en opvredet klud.

• Lukning af huller:
Huller udfyldes med gips, om nødvendigt i 2 omgange. Efter tørring slibes med fint sandpapir til overfladen er helt glat med væggen.

• Afdækning:
Gulv dækkes med pap eller plastik. Paneler m.v. afdækkes mod vægge og loft med afdækningstape (maletape).

• Maling:
Gipsede arealer og huller pletmales. Efter tørring males vægge og lofter 1 eller 2 gange. Maling skal være tør inden eventuel 2. gang maling. Der benyttes egnede pensler og malerrulle(lammeskind), og der skal bruges arbejdsbelysning på ca. 100 W.

• Afslutning:
Tape og afdækning fjernes. Eventuelle malerpletter afvaskes/fjernes.

Overdragelse af ejendele

keyboard_arrow_right

Hvis både du og den nye lejer er enige om, at den nye lejer skal overtage nogle af dine ting, så skal I udfylde en overdragelsesblanket. Blanketten udfyldes, underskrives af begge parter og afleveres til varmemesteren ved fraflytningssynet.

Hvordan kommer jeg i kontakt med den nye lejer?
Vi kan desværre ikke give dig kontaktoplysninger på den nye lejer. Men hvis du sender os en e-mail med dine egne kontaktoplysninger samt en beskrivelse af, hvorfor du ønsker kontakt til den nye lejer, så vil vi meget gerne videresende den.

Hvad skal jeg gøre med de ting, jeg ønsker at overdrage?
Som hovedregel skal alle de ting, du ønsker at overdrage, kunne placeres i et garderobeskab, på en hems eller i dit depotrum/kælderrum. Større ting som garderobeskabe, møbler, væg-til-væg tæpper og lignende kan aldrig overdrages. Se mere på overdragelsesblanketten.

Er du i tvivl om, hvad du skal gøre med de ting, du skal overdrage, så er du velkommen til at kontakte din varmemester via en henvendelse på ”MinSide”.

 

Afregning af forbrug

keyboard_arrow_right

Forbrug, der er betalt aconto, bliver kun opgjort én gang om året. Du skal derfor være opmærksom på, at der kan gå op til halvandet år, fra du flytter, til dit forbrug bliver opgjort.

Hvis du har betalt aconto for forbrug, tilbageholder Kollegieboligselskabet 500 kr. fra dit depositum for hver forbrugsart, du har betalt aconto. Dvs. at hvis du har betalt aconto for varme og vand, så tilbageholder vi 1000 kr. Beløbet bliver tilbageholdt for at dække eventuel efterbetaling ved opgørelsen af dit forbrug. Hvis dit forbrug stemmer overens med det, du har betalt aconto, så får du selvfølgelig hele beløbet tilbage, så snart forbruget er blevet opgjort. 

Husk at du ikke selv skal afmelde dig hos forsyningsselskaberne. Dette gælder også, hvis du er blevet afregnet for el direkte fra EnergiFyn. Kollegieboligselskabet sørger for at afmelde for dig. Desuden behøver du heller ikke at aflæse nogen målere – det vil varmemesteren gøre ved fraflytningssynet. 

Her kan du åbne, udfylde og underskrive opsigelsesblanketten