Infomøde for afdelingsbestyrelser

Bliv klogere på, hvad der foregik på dette års infomøde

#

Hos Kollegieboligselskabet sætter vi stor pris på, at vi har nogle engagerede beboere, som vil bruge deres tid på at sidde i afdelingsbestyrelsen og fremme beboerdemokratiet.

 

For at hjælpe dem på vej, så de er bedst muligt rustet til deres arbejde som bestyrelsesmedlemmer, har vi igen i år afholdt et infomøde for alle afdelingsbestyrelserne ved Kollegieboligselskabet.

 

Udover at vi havde en rigtig hyggelig aften, hvor vi fik mulighed for at komme hinanden ved, så fik vi også vendt en lang række ting. 

 

På mødet fik bestyrelserne information om de mere praktiske opgaver, som de skal varetage, og der var efterfølgende rig mulighed for at stille spørgsmål til Kollegieboligselskabets repræsentanter.

 

Derudover fik beboerne selv mulighed for at få luftet deres tanker omkring det at sidde i afdelingsbestyrelse samt dele deres viden og idéer med de andre bestyrelser.

 

Sidst, men ikke mindst, fik vi en rigtig god dialog om, hvad bestyrelsen forventer af os som boligselskab, og hvad vi i samarbejde kan gøre for at skabe nogle endnu bedre afdelinger for alle vores beboere.

 

Der var stor opbakning til mødet, og der var positivt feedback fra alle de fremmødte – så vi tager endnu et møde til foråret!