Rygning

Loven om rygning trådte i kraft den 15. august 2007 og indeholder et generelt rygeforbud såvel på det offentlige som det private arbejdsmarked. Loven er derfor primært en arbejdsmiljølov. Herudover indeholder loven bestemmelser om det offentlige rum, herunder kollektive transportmidler, serveringssteder m.m.
Formålet med loven er således at udbrede røgfri miljøer med henblik på at forebygge sundhedsskadelige effekter af passiv rygning og forebygge, at nogen ufrivilligt kan udsættes for passiv rygning.

 

Det er forbudt at ryge på alle afdelingernes fællesarealer. Det vil sige trappeopgange, svalegange og kældergange, i fællesvaskerier og fællesrum mm. Det er derfor kun tilladt at ryge i lokaler beregnet til formålet, i den private bolig (hvis det er tilladt ifølge husordenen) eller udendørs i fri luft. Dette er begrundet i rygeloven, som trådte i kraft d. 15. august 2007, og som indeholder et generelt rygeforbud i det offentlige rum.

 

På samtlige beboermøder i 2018 slog vores beboere et slag for røgfrie afdelinger. På møderne blev det besluttet, at Kollegieboligselskabets boliger skal være helt røgfri. Derfor må beboere, som er flyttet ind efter september 2018, heller ikke ryge i egen bolig. Det står nævnt i lejekontrakten.

 

Bemærk, at beboere er ansvarlige for deres gæsters opførsel.