Fremleje

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, så kan du herunder læse reglerne for dette.

 1. Man skal have en gyldig grund til at fremleje sin bolig. Gyldige grunde inkluderer: orlovserklæring, praktikaftale, udvekslingsaftale.

 2. Det skal dokumenteres overfor KBS, at både fremlejegiver og fremlejetager er studieaktive i fremlejeperioden.
  a. Fremlejegiver skal medsende dokumentation for gyldig fremlejegrund, hvoraf dato for f.eks. praktikaftale eller udvekslingsaftale fremgår.

 3. I fremlejeperioden overtager fremlejetager alle de forpligtigelser og rettigheder, der er gældende for ovennævnte lejemål ifølge den gældende lejekontrakt, dog således at al information vedrørende lejemålet fortsat sendes til fremlejegiver inkl. huslejeopkrævning. Det er fremlejegivers ansvar at videresende disse informationer til fremlejetager. 

 4. Rettigheder og forpligtigelser er ikke begrænset til lejemålet, men er også gældende for fællesarealer. Vær opmærksom på, at fremlejetageren er erstatningsansvarlig for alle skader forvoldt af ham/hende og eventuelle gæster - både på inventar i lejemålet og på inventar i de øvrige lokaler i ungdomsboligerne. Praksis er her, at afdelingen altid vil holde fremlejegiveren ansvarlig for skader, og fremlejegiver er så henvist til at gøre krav gældende mod fremlejetager. I øvrigt henviser vi til den oprindelige lejekontrakt for lejemålet.

 5. Huslejen for lejemålet opkræves fortsat hos fremlejegiver. I skal selv aftale, hvordan i afregner indbyrdes. 

 6. Huslejen må ikke overstige den til enhver tid gældende leje.

 7. Der må ikke opkræves ekstra for evt. møblering.

 8. Beboelse af kæledyr i lejemålet skal aftales mellem fremlejegiver og fremlejetager, men aftaler skal altid overholde de gældende regler for kæledyr på det enkle kollegium. Se mere herom i kæledyrsreglementet for kollegiet. 

 9. Fremlejetager er bekendt med gældende aftaler for afdelingen såsom husorden, vedligeholdelsesreglement, kæledyrsreglement m.m.

 10. Fremlejetager hæfter overfor fremlejegiver ved efterbetaling for vand, el og varmeregnskab.

 11. Fremlejegiver hæfter over for afdelingen for efterbetaling af eventuelt vand, el og varmeregnskab.

 12. Manglende betaling fritager ikke fremlejegiver for det juridiske ansvar for betaling og kan føre til ophævelse af lejemål - selv under fremlejeperioden.

 

Hvis du ønsker at fremleje din bolig, skal du og fremlejetager udfylde og underskrive en fremlejeunderretning og sende den samt studiedokumentation (se pkt. 2) til administrator Kollegieboligselskabet. Spørgsmål angående fremleje kan ligeledes stilles hertil.

 

Vær opmærksom på at dette blot er en underretning, og det er op til fremlejegiver og fremlejetager at udfylde en kontrakt for fremlejen. Kollegieboligselskabet anbefaler typeformular A, 10. udgave. 

 

Du kan se mere omkring fremleje på underretningen herunder. 

 

 

Fremlejeunderretningen findes her